درباره سعید حاجی مقصودی

مهندسی مکانیک تهران

  • ۱۰ سال سابقه تدریس در شهر های (تهران،کرج،سمنان، اراک)
  • دبیر پروازی شهر های مشهد، بندرعباس،کرمان
  • طراح آزمون های قلمچی
  • مولف کتاب حرف آخر
  • مدرس DVD اندیشه ها
وب سایت:
ایمیل:
تلگرام:

@hajimaghsudi

Phone: